Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Jacobafonds
Ontstaan Jacobafonds

Bij het tienjarig bestaan van de NVVH in 1922 schonk het hoofdbestuurslid Jacoba Franco Mendes-Calish het beginkapitaal voor een fonds om zieke, vermoeide of overspannen huisvrouwen een geldelijke ondersteuning te geven, wanneer zij voor herstel van hun gezondheid buiten hun gezin moesten worden verpleegd.


Het fonds werd, naar haar, Jacobafonds genoemd. De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor ondersteuning was dat de aanvraagster een jaar lid van de NVVH moest zijn. Dit hoeft tegenwoordig niet meer.

Het fonds werd gevoed uit vrijwillige bijdragen van de leden van de NVVH, legaten en donaties.

Maar de tijden veranderden en in 1982 werd het Jacobafonds een afzonderlijke stichting met een eigen bestuur. Wel werd vastgelegd, dat voorzitter en penningmeester van de NVVH tevens voorzitter en penningmeester van het Jacobafonds zouden zijn. In 2014 werd dit veranderd, de voorzitter en secretaris worden gekozen uit de leden van het bestuur. Eén lid van het Algemeen Bestuur van Kon. NVVH-VROUWENNETWERK wordt lid van het bestuur van het Jacobafonds.

Zowel in Denken en Doen als in de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de activiteiten van het Jacobafonds.