Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Organisatie
ACWW symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid, gehouden op maandagmiddag 2 oktober 2017 van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht (Zaalverhuur 7, Boothstraat 7) was ondanks een stroomstoring in Utrecht een succes.

Dit symposium is het initiatief van vijf vrouwenorganisaties in Nederland met een achterban van circa één miljoen vrouwen, die aandacht vragen voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor vluchtelingen. 

 

In de pers verschijnen met enige regelmaat artikelen over onveilige situaties, seksueel geweld en verkrachting van vrouwen en meisjes in opvang- en asielzoekerscentra. Dat heeft de samenwerkende vrouwenorganisaties zeer verontrust en de vraag opgeroepen hoe de situatie in Nederland is. 
Verschillende organisaties hebben in ons land een taak op het terrein van opvang van asielzoekers en vluchtelingen. We horen en lezen er veel over, maar er lijken lacunes te zijn op het gebied van informatie en kennis over de veiligheid van vrouwen en meisjes in de opvang voor asielzoekers en vluchtelingen.
Op het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid vragen we hier aandacht voor. 
Na een drietal inleidingen over respectievelijk de algemene situatie voor vluchtelingen door drs. Eduard Nazarski (directeur Amnesty International, afdeling Nederland), de juridische problemen in Nederland voor vrouwen door mr. Domenica Ghidei (oud lid College voor de Rechten van de Mens) en de persoonlijke situatie voor meisjes door onderzoekster Carla Lebesque MSc  (beleidsmedewerker Nidos), gaan de deelnemers in deelsessies aan de slag om te komen tot aanbevelingen die vorm krijgen in een Manifest.

Het is van groot belang dat wij als vrouwenorganisaties samenwerken en met elkaar een sterk Manifest opstellen ter verbetering van de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvangsituaties en andere huisvesting. Klik hier voor het persbericht.
 

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
Vrouwen van Nu
Nederlandse Vrouwen Raad
Zonta Nederland

Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door WIJDOENMEE.NU

Voor meer informatie en vragen:
E: acwwsymposium@vrouwenvannu.nl
T: 06 51982065 (Dieny Scheffer, Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK)
T: 06-20369928  (Ira Stam, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging